Inloggen
Samen op Eigen Benen

In opdracht van de Gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis heb ik i.s.m. Toon Voorham, lector en onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam, DOCK, Lijn2 en de wijkverpleegkundige van MOB Samen op Eigen Benen ontwikkeld. Het doel van dit project is de risico's op vallen bij kwetsbare ouderen te verminderen. Dat doen we door daarmee samenhangende problematiek als polyfarmacie, te weinig beweging, slechte voeding en eenzaamheid aan te pakken. Hierbij werken professionals uit de zorg en welzijn en vitale, vrijwillige buurtbewoners met elkaar samen.

Het bij elkaar brengen van organisaties uit verschillende sectoren vormt een rode draad in mijn werkervaring. Het mooie is dat het tot stand brengen van dit soort verbindingen leidt tot het meerperspectivisch kijken naar en multidisciplinair aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Thuiskoks Feijenoord

Samen met DOCK en De Wijkkeuken van Zuid heeft Mark my words het project Thuiskoks Feijenoord ontwikkeld. Met het plan is financiële ondersteuning verkregen van het Fonds Sociale Infrastructuur en de GGD van de Gemeente Rotterdam. De doelen van het project zijn: het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van gezondere eetgewoontes.

Mark Heijne geeft sinds oktober 2014 leiding aan de uitvoering van drie processen: de werving, selectie en opleiding van vrijwilligers tot Thuiskok; het organiseren van gezamenlijke maaltijden voor ouderen, de Aanschuiftafels; het koppelen van Thuiskoks aan (groepen) ouderen om samen te koken en eten. De Thuiskoks werken samen met o.a. WMO Radar, Buurtzorg, Laurens en diverse bewoners.

AfrikaanderWijkcoöperatie

Na de oprichting van de AfrikaanderWijkcoöperatie(eind 2013 door Freehouse) was er medio 2014 behoefte aan het verder ontwikkelen van de organisatie. Mark my words heeft in opdracht van het bestuur de organisatie doorgelicht, verbeterpunten aangegeven en voor zover mogelijk geïmplementeerd.

In samenwerking met Rotterdam Services en jongeren uit de wijk is het schoonmaakbedrijf Schoon opgezet, dat in opdracht van Vestia startte de AfrikaanderWijkcoöperatie met het schoonmaken van portieken in de Afrikaanderwijk. Het doel is om van Rotterdam Zuid, en dan specifiek de Afrikaander­wijk, een sterker en kapitaalkrachtiger gebied te maken met betrokken bewo­ners en ondernemers.

Kunstweekend Charlois 2014

Mark my words heeft - net als in 2010 en 2012 - het zakelijk- en projectleiderschap vervuld van de kunstmanifestatie Kunstweekend Charlois. Tijdens de uitvoering werkte Mark Heijne daarbij samen met artistiek leider Ties Ten Bosch, communicatieadviseur Marlies Lageweg, diverse partners, kunstenaars en vrijwilligers.

Dankzij de goede samenwerking en een ‘open call’ stond er van 31 mei t/m 1 juni 2014 een interessant multidisciplinair programma op meer dan 20 locaties in de wijk Oud-Charlois. Er namen meer dan 100 kunstenaars deel uit Charlois, de rest van Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven. Een kwart van de kunstenaars was afkomstig uit het buitenland, waaronder uit: Polen, Spanje, Italië, Japan, Turkije, Finland, Servië, Wit-Rusland, Denemarken, België, Frankrijk en Zwitserland.

Door een sterk verbeterde communicatiecampagne trok het evenement veel meer bezoekers dan voorheen. De financiële ondersteuning kwam van: Gemeente Rotterdam, VSB fonds, CBK Rotterdam, Elise Mathilde fonds, HMA Schadeefonds, DeltaPORT Donatiefonds, Woonstad, RAAK Belastingadviseurs en STOER.

Havensteder, winkelstraatmanagement 2.0

Veel winkeliers hebben het moeilijk het hoofd boven water te houden in het Mathenesserkwartier. Enerzijds door de crisis, anderzijds door de concurrentie van internet en omliggende winkelgebieden. Veel winkeliers zijn vooral bezig met 'overleven' en de leegstand is groot. De winkeliersvereniging is sinds een aantal jaren niet meer actief.

Voor bewoners is de achteruitgang van hun winkelstraten een doorn in het oog. Veel nieuwe bewoners zijn hier juist komen wonen vanwege de leuke winkeltjes, maar die meeste zijn de afgelopen jaren failliet gegaan of naar elders vertrokken.

Mark my words heeft onder de werktitel ‘Winkelstraatmanagement 2.0’ in opdracht van Havensteder en in samenwerking met bewoners en ondernemers in het Mathenesserkwartier de Wijkonderneming MATH opgezet. Door het creëren van draagvlak, mobiliseren van actieve burgers en verwerven van eigen middelen maakt de Wijkonderneming MATH het winkelgebied aantrekkelijker, stopt het de neerwaartse spiraal en bevordert het de ontmoeting tussen mensen.

Wishing Well West

De Utrechtse wijk Lombok heeft een combinatie van stedelijke functies en wijkvoorzieningen en een grote culturele diversiteit. Stichting Wishing Well West is in 2007 door Else Huisman opgericht om de buurt Complex 507 voor sloop te behoeden.  Uiteindelijk leidde dit tot een ontmoetingsplek voor de wensen en ideeën van buurtbewoners en kunstenaars uit Lombok.

Vanuit een klein pandje aan de Kanaalstraat organiseert WWW met de inzet van veel vrijwilligers diverse sociale en culturele projecten. Zo is de openbare ruimte opgeknapt en vergroend; zijn er meer sociale contacten tussen bewoners; en hebben de bewoners van Complex 507 zich sterk verenigd.

Mark my words heeft samen met de wijkonderneming Wishing Well West in opdracht van LSA een ondernemersplan geschreven en aanbevelingen gedaan over het verstevigen van de organisatiestructuur. Met het plan is o.a. ondersteuning verkregen bij DOEN.

DNA Charlois

DNA Charlois is een project dat de creativiteit, kennis en handvaardigheden van bewoners van verschillende nationaliteiten uit Rotterdam-Zuid koppelt aan getalenteerde ontwerpers. De ontwerpen leiden tot de productie van concrete, (re)produceerbare designobjecten. Het concept van DNA Charlois is gebaseerd op de ideeën en ervaringen van de in Rotterdam-Zuid gevestigde kunstenaars Ivo van den Baar en Nicole Driessens. Beiden zijn onder de naam Wandschappen al vele jaren actief met het produceren van design voor gerenommeerde Nederlandse ontwerpers en labels.

De inspiratie voor de ontwerpen komt uit het 'DNA van de wijk': 160 verschillende nationaliteiten en etnische achtergronden van de bewoners van Charlois. Zij bieden een rijke schakering aan materialen, gebruiken, verhalen etc. die vervolgens tot uitdrukking komen in de designobjecten. Stichting Kunstimplantaat voert het project uit en werkt daarin samen met Handwerkplaats BV en Red Fabric. Mark my words was als kwartiermaker betrokken bij de ontwikkelings- en opstartfase van DNA Charlois en het schrijven van het businessplan. Met het plan is financiële ondersteuning verkregen van DOEN.

Kunstweekend Charlois 2012 - 'THIS COULD BE Rotterdam OR ANYWHERE…'

Het Kunstweekend Charlois (KWC) 2012 vond van 21 t/m 24 juni 2012 plaats op diverse locaties in Charlois in Rotterdam. Onder de titel ‘THIS COULD BE Rotterdam OR ANYWHERE’ is er een multidisciplinair met medewerking van meer dan 100 kunstenaars een kunstprogramma samengesteld. Het programma bestond uit diverse tentoonstellingen, performances, het muziekprogramma ‘Aether Sound Trash’ en de kunstruilbeurs FITAX 500, rondleidingen én een bijzondere tramverbinding door Charlois. Zie www.kunstweekendcharlois.nl voor meer informatie. Het KWC 2012 was onderdeel van de viering van Charlois 550 jaar.

Mark my words heeft in opdracht van Stichting Kunstweekend Charlois het zakelijk leiderschap vervuld en werkte bij de organisatie nauw samen met artistiek leider Ties Ten Bosch, het bestuur en een vijftal curatoren. Het KWC 2012 is mede mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van: deelgemeente Charlois, dienst Kunst & Cultuur; CBK Rotterdam, Volkskracht, DeltaPORT donatiefonds, Woonstad, Prins Bernhard Cultuurfonds, RAAK Belastingadviseurs en STOER.
 

Symposium 'Voor het Voetlicht'

In opdracht van Culturalis en Fonds 1818 en i.s.m. CAL-XL organiseerde Mark my words op 15 juni 2012 in Den Haag het symposium 'Voor het Voetlicht'. Dit symposium was bedoeld voor medewerkers van culturele instellingen, wijkpodia, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en cultuurproducenten die - als opdrachtgever of als partner - artistieke talentontwikkeling en het bereiken van een nieuw kunst- en cultuurpubliek in wijken nastreven.

Op het symposium spraken de directeuren van wijktheaters uit de vier grote steden en deelden professionals hun ervaringen en dilemma's met elkaar. Wat zijn hun ervaringen bij het achterhalen van – en inspelen op – specifieke vragen, talenten en publiek uit (vaak) cultureel diverse achtergrond? Hoe programmeren zij en welke methodieken worden ingezet? Welke rol kunnen maatschappelijke en andere partners daarbij vervullen? Klik hier voor een verslag van 'Voor het Voetlicht'.
 

Publicatie 'Grassroots, over talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de Schilderswijk (2009 – 2012)'

De culturele rijkdom in de Schilderwijk en in andere Nederlandse stadswijken is groot. Het barst er van de talenvolle podiumkunstbeoefenaars. Met ‘Grassroots’ heeft Culturalis een nieuwe aanpak ontwikkeld om de cultuurparticipatie in Den Haag te bevorderen. Deze aanpak richt zich in eerste instantie op moeilijk bereikbare groepen in de Schilderswijk, zoals jongeren en mensen met een niet-westerse culturele achtergrond.

De ervaringen die hierbij zijn opgedaan heeft Culturalis gebundeld in de publicatie 'Grassroots - Over talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de Schilderswijk (2009 – 2012)'. Deze is hier te downloaden. Mark my words heeft in opdracht van Culturalis het projectmanagement gedaan voor deze publicatie en het symposium 'Voor het Voetlicht', dat voorafgaand aan de publicatie plaats vond.
 

Publicatie 'Kunstweekend Charlois 2012'

Mark my words heeft i.s.m. artistiek leider Ties Ten Bosch, ontwerpbureau De Jongens Ronner en een vijftal curatoren de publicatie rond het Kunstweekend Charlois 2012 geproduceerd en uitgegeven. Deze bijzonder mooi vormgegeven publicatie op zakformaat, bevat naast informatie over het programma, vijf essays behorende bij de vijf gecureerde exposities van het KWC 2012. De publicatie is te verkrijgen via info@mark-my-words.nl.

Culturalis

Mark my words heeft het programmateam van het Culturalis Theater in het kader van het project Grassroots geadviseerd over en ondersteund bij het netwerken en beheren van relaties in de Schilderswijk. Als vervolg hierop heeft Mark my words i.s.m. Culturalis een publicatie uitgegeven en een symposium georganiseerd.

De Wijkkeuken van Zuid

In samenwerking met Freehouse heeft Mark my words het ondernemersplan voor De Wijkkeuken van Zuid geschreven en vervolgens het project omgezet in een zelfstandige organisatie. In de Wijkkeuken van Zuid staat het ontwikkelen van de lokale economie en het samen brengen van culturen centraal. De Wijkkeuken bestaat uit een team van kookexperts uit de Afrikaanderwijk. Onder onder leiding van een professionele chefkok verzorgen zij cateringopdrachten; bereiden en verkopen zij diverse culinaire producten en geven zij workshops.

ServicePunt Afrikaanderwijk

Voor het ServicePunt Afrikaanderwijk heeft Mark my words een notitie geschreven met als doel de meerwaarde van dit samenwerkingsverband tussen de BewonersOrganisatie Afrikaanderwijk; Sociaal Raadslieden; OK Bank; Belastingdienst; GGD Gemeente Rotterdam en het Maatschappelijk Werk aan te tonen en deze in te zetten voor het behoud van dit servicepunt voor de bewoners van de Afrikaanderwijk.
 

Zicht op Werken

Zicht op Werken was een wijkeconomieproject in de Afrikaanderwijk en Katendrecht. Hiervoor heeft Mark my words als bruggenbouwer verbindingen gelegd tussen diverse culture en maatschappelijke organisaties met als doel samenwerkings-verbanden op te zetten. Zo hebben De Wijkkeuken van Zuid, de BewonersOrganisatie Afrikaanderwijk en S.O.G. de pilot 'Maaltijden aan Huis' opgezet.

Salon Feijenoord

Welke rol kunnen kunst en cultuur spelen bij de vernieuwing van het Noordereiland, Kop van Zuid/Entrepot en Feijenoord? In opdracht van Woonstad, Pact op Zuid, deelgemeente Feijenoord is Salon Feijenoord samen met kunstenaars, creatieve ondernemers en beleidsmakers het eerste halfjaar van 2010 op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. Dit heeft geresulteerd in een kunst- en cultuurparagraaf met een reeks aanbevelingen, waaronder de oprichting van het 'Fonds Feijenoord'.

THE WEEKand

Voor de stichting Kunstweekend Charlois heeft Mark my words i.s.m. stichting N.A.C. een 0-nummer gemaakt voor een nieuw kunstmagazine voor Charlois en 'Groter Zuid'. THE WEEKand wil 4 x per jaar verschijnen en is een aanvulling op een beoogde cultuuragenda voor Charlois en de rest van Rotterdam-Zuid: EachWEEKand. De aanleiding voor het magazine en de cultuuragenda is het groeiende aantal locaties en hun programmering in met name Charlois.

Kunstweekend Charlois 2010

Mark my words heeft een organisatie(structuur) opgezet; de fondsenwerving en het projectmanagement gedaan voor Het Kunstweekend Charlois . Het Kunstweekend Charlois 2010 vond in mei plaats en bestond uit een multidisciplinair kunstprogramma en een beeldende kunstroute waaraan meer dan 120 kunstenaars hebben deelgenomen.

Mijn Crabbehof

Het Sociaal Programma Crabbehof in Dordrecht wil blijvend een vinger aan de pols houden bij de wijkbewoners en antwoorden vinden op vragen als: Wat houdt de bewoners bezig? Waar liggen ze wakker van? Waar dromen ze van? Waar zit het potentieel van bewoners en hoe kan dit beter benut worden? De wijkwinkel is daarbij een belangrijk instrument gebleken. Mark my words heeft voor de Wijkwinkel Crabbehof een plan van aanpak geschreven voor het verbeteren van de interne processen en ketensamenwerking van het Sociaal Programmateam.
 

Boeren op Zuid, zaaien en oogsten met stadslandbouw

Nieuwe vormen van landbouw ontstaan niet ver weg van de consument, maar opvallend genoeg in steden. Het platteland komt naar de stad. Dat heeft belangrijke voordelen: het is een manier om milieuvervuiling, werkloosheid en voedselschaarste terug te dringen.

Stadslandbouw draagt bij aan de sociale cohesie en kennis over de natuur. Kinderen uit de stad leren waar voedsel vandaan komt. BuurtLAB en Mark my words werken samen aan de realisatie van het project in IJsselmonde.
 

Thuiswerk Tarwewijk

Bedrijven als Google, Apple, Philips en Spyker zijn gewoon vanuit 'thuis' opgestart. Thuiswerk is kennelijk belangrijk, maar in de loop van de jaren enorm veranderd. Vooral door de komst van de pc en internet zijn de mogelijkheden om van huis uit te werken toegenomen. Wat is de waarde van thuiswerk voor de Tarwewijk?

In samenwerking met Jan Konings heeft Mark my words onderzoek gedaan naar dit fenomeen en een netwerk opgebouwd van 'thuiswerkers in de Tarwewijk'.

Kulturhus

In opdracht van Sport en Recreatie van de Gemeente Rotterdam en i.s.m. de deelgemeente Charlois, vijf maatschap-pelijke organisaties, Blok Kats van Veen architecten en het landelijke Kenniscentrum Kulturhus heeft Mark my words een plan van aanpak, een gezamenlijke visie, een basisformule en organisatievorm voor een Kulturhus in Oud-Charlois ontwikkeld.

Een Kulturhus kenmerkt zich door een breed, flexibel en toegankelijk activiteitenprogramma en een goed op elkaar afgestemd dienstverleningsconcept. Het is daarbij de bedoeling dat verschillende organisaties nauw met elkaar samenwerken. In de eerste plaats tussen de bestaande gebruikers van het wijkgebouw, maar in de tweede plaats behoren ook organisaties uit de omgeving of commerciële partijen tot de mogelijke participanten van een Kulturhus.